Edustajamme lautakunnissa

Mitä haluaisitte tietää lautakunta-

työskentelystämme?

Voisimme kertoa siitä täällä.