TAPAHTUMIA

Vuosikello joka täydentyy vuoden kuluessa.

Asikkalan Keskustan Vuosikello 2020
 Tammikuu
22.1.Hallituksen ja valtuustoryhmän kokous
28.1. Terveyden edistämisen seminaari Lahdessa:    
         Martti Talja
 Helmikuu
 6.2. Hallituksen kokous; Kalkkisten tupaillan  
        suunittelu:Kyläkoulu ja muut lähipalvelut.
 8.2  Politiikka ja toimintapäivät Helsingissä+ risteily
18.2  P-H piirin koulutus Reumayhdistyksen tiloissa          Lahdessa
23.2. klo 14 Tupailta Kalkkisten koululla.
 Maaliskuu
 4.3.   Hallituksen kokous klo 18: ehdokashankinta ja             tupaillan suunittelu
18.3.  klo 18 Kunnanvirastolla kaikille avoin tilaisuus
          Keskustan uudistusohjelmaan vaikuttaminen.
          Uudet ehdokkaat mukaan!
    
        
 28.3. klo 10 Tupailta Kurhilassa / Länsi -Asikkalan
          koululla.Kuntalaisille avoin tilaisuus kylän ja
          koulun mahdollisuuksista.
 Huhtikuu
 1.4.     Lahden kuukausimarkkinat,osallistumme jos
            järjestetään Keskustan teltta.
19.4     Kunnallisjärjestön klo 15  ja
            paikallisyhdistysten
            vuosikokoukset klo 14 alkaen kunnanvirastolla.
  Toukokuu
          Hallituksen kokous
          Päijät-Hämeen piirin Keskustanaisten pyöräily
          Vesijärven ympäri
 6.5.   Lahden kuukausimarkkinat
 9.5.   P-H piirin vuosikokous
 Kesäkuu
  5-7.6. Keskustan puoluekokous Vantaalla
 Heinäkuu
             Saunailta
  Elokuu
  7-8.8 Anianpellon 50-vuotisjuhlamarkkinat
            Keskustan teltalla tavataan
  Syyskuu
  4.9    Suomalaisen ruuan päivä, toritapahtuma
            Vääksyssä
  Lokakuu
            Tupa/ sote ilta suunitteilla Vääksyyn
  Marraskuu
           Mukavia tupailtoja , laavuilta,kotailta ym.
  Joulukuu
           Toritapahtumia tms.
 
 
 
 
Keskustan Asikkalan Kunnallisjärjestön syyskokous oli Asikkalan kunnanvirastolla ke 20.11.2019 .klo 19
Käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä tulevia kuntavaaleja.
Mukana kokouksessa
Päijät-Hämeen piirin pj Jukka Mölsä ja naisten piirin pj Eeva-Kaisa Lehtosalo-Lönnberg

Terveisiä teiltä ja turuilta

TALOUSARVIO RYHMÄPUHEENVUORO  19.11.2019
Valtuusto

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kehittää Asikkalan kuntaa pitkäjänteisesti,positiivisella energialla,jotta kuntalaisilla olisi täällä hyvä elää ja peruspalvelut olisi kunnossa.Yhteistyöllä saamme asikkalan kunnan vetovoimaiseksi ja tunnetuksi.Sitä kautta meillä on mahdollisuus nostaa kuntamme väkimäärä nousuun.

Monen muun kunnan tavoin myös Asikkalan väkimäärä on laskenut.Kuolleisuus on suurempi kuin syntyvyys.Siksi olisi tärkeää saada kuntaamme muuttamaan lapsiperheitä.

Lapsiperheiden kautta meillä olisi paremmat edellytykset pitää myös terveyskeskuspalvelut kunnassamme. Silloin olisi käyttäjiäkin .väestöpohjaa,enemmän.Lapsiperheiden taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä pitäisi pystyä parantamaan ja sitä kautta luoda edellytyksiä syntyvyyden kasvuun.Yksi parantamisen apu on myös nyt talousarviossa oleva satsaus perhekeskukseen terveysasemalle.

Pidämme tärkeänä, että varhaiskasvatuspalvelut löytyvät myös kyläkoulujen yhteydestä tai läheltä niitä.Pidämme kiinni olemassa olevasta kouluverkosta ja kouluista kylillä.Näiden peruspalveluiden kautta kuntamme pysyy asuttuna ja luo edellytyksiä maalle muutolle ja luo pysyvyyttä kaikille kuntamme kouluille, myös yläkoululle ja lukiolle.

Meillä on kattava tonttitarjonta kunnassamme.

Kuntamarkkinoinnissa tämä pitää osata hyödyntää hyvin.Nyt on nähtävissä trendi, että perheet arvostavat asumisen väljyyttä, rauhallisuutta ja turvallisuutta yhä enemmän.Sitä me pystymme heille Asikkalassa tarjoamaan ja bonuksena-luonnonkauneus.

Monessa asiassa olemme menneetkin jo eteenpäin -kiitos siitä kunnan työntekijöille!Aina on kuitenkin parannettavaa.Nyt talousarviossa olevat investoinnit ovat satsaus tulevaisuuteen esim. tuleva uusi VYK on nähtävä voittona kunnalle.Kaipaamme positiivista asennetta ja rakentavaa yhteistyötä ryhmien välille.Meidän on pidettävä kunnan kiinteistöt käyttökunnossa esim. Vanha Nuokun kiinteistö.

Investointi pelastuslaitokseen nousi talousarvioon ikään kuin yllättäin, strategian ulkopuolelta. Toivommekin rohkeutta muilta ryhmiltä tukea tätä.Pelalla on akuutti tarve tälle investoinnille.

On muistettava myös että Pela maksaa tästä rakennuksesta vuokraa meille.

Sote -kustannukset nousevat.

Perusterveyskeskuspalvelut on jatkossakin saatava kunnastamme.Toimivilla palveluilla voimme mahdollisesti vähentää tarvetta Akuutin käyttöön ja erikoissairaanhoitoon. Ennaltaehkäisy on tärkeää.Meidän jokaisen on kannettava vastuuta itsestämme ja hyvinvoinnistamme. Liikuntapalvelut ovatkin edesauttaneet tässä asiassa kiitettävästi tarjoamillaan palveluilla kuntalaisille.

Lopuksi kiitos,jo perinteeksi tulleesta, Talousarvion selkeästä luettavuudesta ja ulkoasusta.

Mottona voisinkin olla: Se mikä tehdään -tehdään kunnolla!

Tähän tulee ajankohtaista asiaa puheenjohtajalta tai muilta innokkailta kirjoittajilta. 

2016 S-A Vilander. Luotu ja toteutettu  Wix.com

  • Facebook Social Icon

Klikkaamalla symbolia löydät meidät myös Facebookista

TOIMINTASUUNITELMA VUODELLE  2020

1.Yleistä

Keskustan Asikkalan kunnallisjärjestön tavoitteena on,että Asikkalassa on kaiken ikäisillä hyvä elää,työskennellä ja kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, osallistua ja olla osallisina Asikkalaa koskevassa päätöksenteossa. Haluamme edistää yhteistyötä kuntien välillä,pyrkien todelliseen eri osapuolia hyödyttävään toimintaan, jossa otetaan huomioon myös maaseudun ja kylien elinvoimaisuus.

2. Kunnallisjärjestön hallinto

Korkeinta päätösvaltaa kunnallisjärjestössä käyttävät sääntömääräiset kokoukset,vuosikokous ennen maaliskuun loppua ja syyskokous, joka sääntöjen mukaan on pidettävä ennen joulukuun loppua.

Kunnallisjärjestön toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus,joka kokoontuu tarvittaessa.Hallitukseen pyritään valitsemaan jäseniä tasapuolisesti koko kunnan alueelta.Hallitus valmistelee yhdistyksen vuosi-ja syyskokous asiat ja kutsuu tarvittaessa yleisen kokouksen ylimääräisiin kokouksiin käsittelemään ajankohtaisia asioita.

3.JÄRJESTÖTOIMINTA

Osallistumme piirin vuosi-ja syyskokouksiin sekä muihin tapahtumiin.

Olemme muutenkin aktiivisia yhteistyössä ja yhteydenpidossa piirin kanssa.

Järjestämme jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin niin kunta-kuin valtakunnanpolitiikassa,erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta.Lähdemme mukaan puolueen järjestämiin kokouksiin ,koulutuksiin ja seminaareihin.

Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan Keskustan Asikkalan paikallisyhdistysten toimintaa.

4.VUOSIKELLO JA VUODEN 2020 TEEMAT

Vuoden 2020 alussa uusi hallitus laatii toimintavuodelle vuosikellon,johon pyritään kokoamaan omat sekä puolueen järjestämät virallisetkokoukset ja vapaamuotoisemmat tapahtumat,kuten tupaillat ja teemäpäivät.Tarkoituksena on järjestää vuoden mittaan tupailtoja mahdollisimman monella kylällä Vääksyn lisäksi sekä erilaisis tempauksia valittujen teemojen puitteissa.

Vuosikellon avulla tähdätään entistä näkyvämpään rooliin Asikkalassa sekä tuomaan esille Keskustaa lähemmäs kuntalaisia ja valmistaudutaan myös vuonna 2021 tuleviin kunnallisvaaleihin.Kunnallisjärjestön vuosikokouksen hyväksyttäväksi valmistellaan kuntavaalisuunitelma.

Uusi hallitus kautensa alussa lyö lukkoon alkavan vuoden teemat.Esille on noussut erityisesti suomalainen lähiruoka ja sen ympärille rakennettavat tilaisuudet.Lisäksi esim.metsien monipuolinen käyttö, kiertotalous ja jätteiden vähentäminen ovat akuutteja teemoja.

5.JÄSENHANKINTA

Uudet aktiiviset toimijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan.Erityisesti kansanedustajamme Hilkka Kempin kampanjan innoittamat toimijat on otettava vakituiseksi osaksi Keskustan toimintaa.Olemme valmiita uudistamaan ja kehittämään toimintaamme siten, että se vastaa jäsenistön odotuksia,tekemään näin keskustalaiset ja Keskusta-aate helposti lähestyttäväksi.

6.TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEYDENPITO JÄSENIIN

Asikkalan Keskustan perustiedot löytyvät kotisivuiltamme.

Ajankohtaistietoa jaetaan FB sivuillamme sekä Suomenmaan  järjestöpalstalla ja paikallislehdissä.

Jäsenistölle toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostilla,joskus myös tekstiviestillä.Näiden lisäksi myös paikallisyhdistysten kautta.

Olemme esillä myös Anianpellon markkinoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muissa asikkalalaisissa tapahtumissa sekä Lahden kuukausi markkinoilla.

7.YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä Keskustan valtuustoryhmän,paikallisyhdistysten ja luottamushenkilöiden kanssa.Erityisesti yhteistyö kansanedustaja Hilkka Kempin kanssa on merkittävää, ja molempia osapuolia hyödyttävää.Valtuutetuilta ja luottamushenkilöiltä edellytetään kohtuullista osallistumista kunnallisjärjestön kokouksiin.

8. VAROJEN HANKKIMINEN

Varoja toimintaan saamme keräämällä luottamushenkilöveroa sekä suorittamalla varainhankintaa esim. arpajais-,myyjäis-ja talkootapahtumilla.

9.VAALIT

Vuosi 2020 on valmistautumista kevään 2021 kuntavaaleihin.

10.LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS

Koulutusta järjestämme tarpeen mukaan ja tiedotamme muista järjestettävistä koulutuksista jäsenille.